Analiza organizacijske kulture

Odkrijte, kaj res čutijo in kako razmišljajo vaši zaposleni

Hitro se spreminja starostna struktura prebivalstva, izobrazba, ravnovesje med delom in privatnim življenjem ter pričakovanja, kar močno vpliva na populacijo zaposlenih. Poleg tega je v teku preoblikovanje geopolitične slike sveta, kar bo odredilo nadaljnje globalne ekonomske odnose in način poslovanja podjetij v okviru le teh.

V takih okoliščinah je organizacijska kultura postala najpomembnejši faktor poslovne učinkovitosti, saj vpliva na vsa področja delovanja posameznega podjetja. Gre za sposobnost zaposlenih, da se v polni meri posvetijo svojemu delu, ustvarjajo maksimalno dodano vrednost, razmišljajo o izboljšavah in občutijo pripadnost podjetju. Vse skupaj se neposredno odraža v produktivnosti, kar vpliva na zadovoljstvo strank, obstoj in razvoj prodaje, dobiček podjetja in razvoj blagovne znamke.

V kolikšni meri bo podjetje pri tem uspešno, je odvisno od večjega števila determinant, ki soustvarjajo organizacijsko kulturo in vplivajo na delovni proces. To so:

 • vključenost,
 • sodelovanje,
 • prenos informacij,
 • učenje,
 • skrb za stranke,
 • prilagodljivost,
 • strateška usmeritev,
 • sistem nagrajevanja in spodbud,
 • sistem nadzora,
 • komunikacija,
 • dogovor,
 • koordinacija in integracija,
 • zadovoljstvo,
 • zavezanost k podjetju,
 • odnos s strankami.
antonio-janeski-CHVTt0aGbx0-unsplash

Vsaka determinanta soodloča o tem, kako kakovostna je organizacijska kultura v podjetju in kakšni bodo posledično rezultati dela. Zato je preučevanje organizacijske kulture in zbiranje povratnih informacij pomembnejše kot kadarkoli prej.

Cilj analize je odkriti, kaj zares čutijo in kako razmišljajo vaši zaposleni, da boste lahko čim učinkoviteje načrtovali svoje prihodnje razvojne korake. S tem namenom izpeljemo kvantitativno in kvalitativno analizo študije primera. Za vas izdelamo natančno in pregledno poročilo, v katerem obrazložimo trenutno stanje vsake determinante, tako na ravni podjetja kot tudi na ravni posameznih timov. Hkrati podamo konkretne predloge, tam kjer obstajajo potenciali za nadaljnji razvoj in izboljšanje.

Ugotovljene rezultate in predloge vam predstavimo na skupnem sestanku.

Prednosti analize

 • Izkušena ekipa strokovnjakov s konkretnim znanjem in izkušnjami
 • Analitično orodje, ki je znanstveno verificirano in ga uporabljajo najboljša podjetja na svetu
 • Pokriva vse dimenzije inovacijske sposobnosti
 • Omogoča pregled trenutnega stanja in načrtovanje izboljšav
 • Takojšnja dostopnost - vsa anketna vprašanja se rešijo on-line
 • Transkripcija intervjujev z zaposlenimi
 • Pisno poročilo pripravimo v roku 30 dni
 • Vse ugotovitve predstavimo na skupnem sestanku

Kaj boste z analizo izvedeli?

 • V kolikšni meri so uporabljene sposobnosti in izkušnje zaposlenih.
 • Ali vsi zaposleni v podjetju delajo dobro.
 • Kako dobro oddelki sodelujejo med seboj.
 • Kako se zaposleni razumejo med seboj.
 • Kako so zaposleni zadovoljni s kariernim razvojem.
 • Kako dobro vodje sodelujejo z zaposlenimi.
 • V kolikšni meri zaposleni čutijo pripadnost podjetju.
 • Kakšna je delovna zavzetost zaposlenih.
 • Koliko so zaposleni psihološko vitalni.
 • Koliko so se zaposleni pripravljeni žrtvovati za podjetje.
 • Kakšne so možne rešitve za izboljšanje posameznega področja.

Komu je analiza namenjena?

Analiza se priporoča tistim podjetjem, ki si želijo:

 • uskladiti vrednote zaposlenih z vrednotami podjetja,
 • večje produktivnosti,
 • motiviranih zaposlenih,
 • večjega zadovoljstva zaposlenih pri delu,
 • optimizirati komunikacijo,
 • izboljšati delovne pogoje,
 • razumeti odnose med zaposlenimi,
 • manj napak pri delu,
 • manj bolniških odsotnosti,
 • okrepiti delovno klimo v kolektivu.

Zakaj je organizacijska kultura tako pomembna?

Organizacijska kultura je ključni faktor, od katerega je odvisna kakovost delovanja podjetja v celotnem spektru. Organizacijska kultura namreč vpliva na številna področja, ki posledično določajo parametre uspešnosti podjetja, izražene v:

 • produktivnosti zaposlenih in podjetja,
 • inovativnosti zaposlenih in podjetja,
 • zadovoljstvu strank in zaposlenih,
 • dobičku podjetja.
kultura-shema
Slika1

Vodja projekta analize

Sem strokovnjak za razvoj človeških potencialov, trajnostno vodenje in inovacijsko sposobnost; trener, coach in predavatelj. Že 20 let preučujem delo številnih avtorjev sodobne filozofije, poti uspešnih podjetnikov in življenja posameznikov, ki veljajo za genialne.

Nenad Vladić

Vsled intenzivnega in poglobljenega dela na področju človeških virov sem oblikoval hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika. Le te sem potrdil v sodelovanju z uspešnimi Slovenci, kot so ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol, izumitelj Peter Florjančič, maneken in ustanovitelj centra Vidim cilj Alen Kobilica, oblikovalec vozil uveljavljenih avtomobilskih znamk Robert Lešnik, manekenka in ustanoviteljica modne agencije Bernarda Marovt, svetovno uveljavljen glasbenik Uroš Perić, plesalka Katarina Venturini in svetovni prvak v boksu Dejan Zavec. Tako je nastal priročnik Od talenta do uspeha.

Sem doktorand Fakultete za organizacijske vede. Pri svojem delu uporabljam znanje iz moderne psihologije, kognitivne terapije in nevrolingvističnega programiranja. Del življenjskega obdobja sem preživel med menihi v srednjeveškem samostanu, kjer sem spoznal nova obzorja človekovega življenja. Moja razmišljanja redno objavljajo časnika Delo in Primorske novice, Revija HRM, Anima idr.

Izvedba in plačilo

Pred izvedbo analize se z naročnikom dogovorimo o poteku in obsegu načrtovanih aktivnosti.

Kvantitativni del analize bo izpeljan na podlagi anketnega vprašalnika, ki bo poslan zaposlenim. Ob zagonu ankete bo vsak zaposleni prejel na svoj e-naslov povezavo, ki ga bo prosila za povratne informacije. Predvideni čas reševanja anketnega vprašalnika je 15 minut.

Kvalitativni del analize bo opravljen na podlagi intervjujev po predhodnem dogovoru z izbranimi zaposlenimi. Čas trajanja posameznega intervjuja je opredeljen na cca 30 minut.

Celovito poročilo o analizi organizacijske kulture bomo izdelali v roku 30 dni. Po predhodno dogovorjenem terminu z naročnikom bomo rezultate iz poročila predstavili na sestanku.

Cena analize se opredeli pred izvedbo v odvisnosti od globine analize in velikosti podjetja.

Zaradi kakovosti analize in relevantnosti rezultatov se priporoča, da v analizi sodelujejo vsi zaposleni v podjetju.

ČE IMATE ŠE KAKŠNO VPRAŠANJE ALI BI SE RADI SREČALI/POGOVORILI?

Scroll to Top