Analiza učinkovitosti timov

Izboljšajmo učinkovitost vaših timov

V osnovi so vse organizacije sestavljene iz timov, zato so le ti nepogrešljivi za učinkovito poslovanje vsakega podjetja. Od učinkovitosti timov je odvisen uspeh obstoječega poslovnega modela, višina prodaje in dolgoročni obstoj na trgu.

Ste bili kdaj v odličnem timu? Kakšen je bil občutek?

Podpora, povezanost, ugled in vpliv so skupne značilnosti. Ljudje, ki so bili del odličnih timov, opisujejo izkušnjo kot občutek zaupanja, ki skozi trdo delo vodi do razvoja strokovnih kompetenc, mehkih veščin in zadovoljstva. Dober občutek je biti v izjemno učinkovitem timu. Toda ko ste del neučinkovitega tima - ne toliko.

V neučinkovitem timu se zaposleni počutijo nemotivirane, letargične, izgorele, nevpletene in nezainteresirane. Takšno podjetje ima posledično nižji profit, veliko bolniških odsotnosti, visoko fluktuacijo, izgublja stranke in ugled. K sreči učinkovitost timov ni vklesana v kamen.

V sodobnih podjetjih je razvoj timov ključnega pomena za uspeh, vendar mnoga podjetja nimajo podatkov, ki jih potrebujejo za izgradnjo produktivnih, sodelujočih in uspešnih timov. Dinamica ima orodje, ki ga uporabljajo najboljša svetovalna podjetja na svetu. Z njim lahko pomagamo pridobiti vpogled v prednosti timov in hkrati prepoznati tista področja, kjer imajo timi težave.

antonio-janeski-CHVTt0aGbx0-unsplash

Cilj analize je ovrednotiti učinkovitost timov z namenom, da bi podjetju pomagali izboljšati delovanje timov in povečati štiri bistvene rezultate - produktivnost, kakovost, sodelovanje in zadovoljstvo. S tem namenom izpeljemo kvantitativno in kvalitativno analizo študije primera. Za vas izdelamo natančno in pregledno poročilo, v katerem obrazložimo trenutno stanje.

Ugotovljene rezultate in predloge vam predstavimo na skupnem sestanku.

Prednosti analize

 • Izkušena ekipa strokovnjakov s konkretnim znanjem in izkušnjami
 • Analitično orodje, ki ga uporabljajo najboljša podjetja na svetu
 • Pokriva vse dimenzije učinkovitega tima
 • Omogoča detajlni pregled trenutnega stanja in načrtovanje izboljšav
 • Takojšnja dostopnost - vsa anketna vprašanja se rešijo on-line
 • Pisno poročilo pripravimo v roku 10 dni
 • Vse ugotovitve predstavimo na skupnem sestanku

Kaj boste z analizo izvedeli?

 • V kolikšni meri so zaposleni posvečeni svojemu delu.
 • V kolikšni meri zaposleni poznajo svoje odgovornosti.
 • V kolikšni meri so usklajena timska prizadevanja s strateškimi cilji podjetja.
 • Kakšna je raven sodelovanja med posameznimi timi v podjetju.
 • Kako učinkovit je delovni proces v posameznem timu.
 • Kako učinkovito timi rešujejo probleme.
 • Kako združljivi so člani posameznega tima med seboj in ali med člani obstaja kakšna sovražnost ali ljubosumje.
 • Ali obstajajo nesoglasja med člani posameznega tima glede ciljev in nalog, ki jih morajo doseči, ter procesov in taktik, ki jih morajo sprejeti za dosego teh nalog.
 • Ali so člani timov usposobljeni za doseganje želenih rezultatov, ne glede na okoliščine, ali ne.

Prednosti analize

Analiza se priporoča tistim podjetjem, ki si želijo:

 • učinkovitejšega reševanja problemov,
 • povečanega potenciala za inovacije,
 • okrepljeno osebno rast,
 • bolj zadovoljne time,
 • manj izgorelosti,
 • manj bolniških odsotnosti,
 • večje produktivnosti,
 • manj napetosti pri delu.
Slika1

Vodja projekta analize

Sem strokovnjak za razvoj človeških potencialov, trajnostno vodenje in inovacijsko sposobnost; trener, coach in predavatelj. Že 20 let preučujem delo številnih avtorjev sodobne filozofije, poti uspešnih podjetnikov in življenja posameznikov, ki veljajo za genialne.

Nenad Vladić

Vsled intenzivnega in poglobljenega dela na področju človeških virov sem oblikoval hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika. Le te sem potrdil v sodelovanju z uspešnimi Slovenci, kot so ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol, izumitelj Peter Florjančič, maneken in ustanovitelj centra Vidim cilj Alen Kobilica, oblikovalec vozil uveljavljenih avtomobilskih znamk Robert Lešnik, manekenka in ustanoviteljica modne agencije Bernarda Marovt, svetovno uveljavljen glasbenik Uroš Perić, plesalka Katarina Venturini in svetovni prvak v boksu Dejan Zavec. Tako je nastal priročnik Od talenta do uspeha.

Sem doktorand Fakultete za organizacijske vede. Pri svojem delu uporabljam znanje iz moderne psihologije, kognitivne terapije in nevrolingvističnega programiranja. Del življenjskega obdobja sem preživel med menihi v srednjeveškem samostanu, kjer sem spoznal nova obzorja človekovega življenja. Moja razmišljanja redno objavljajo časnika Delo in Primorske novice, Revija HRM, Anima idr.

Izvedba in plačilo

Pred izvedbo analize se z naročnikom dogovorimo o poteku in obsegu načrtovanih aktivnosti.

Kvantitativni del analize bo izpeljan na podlagi anketnega vprašalnika, ki bo poslan zaposlenim. Ob zagonu ankete bo vsak zaposleni prejel na svoj e-naslov povezavo, ki ga bo prosila za povratne informacije. Predvideni čas reševanja anketnega vprašalnika je 15 minut.

Kvalitativni del analize bo opravljen na podlagi intervjujev po predhodnem dogovoru z izbranimi zaposlenimi. Čas trajanja posameznega intervjuja je opredeljen na cca 30 minut.

Celovito poročilo o analizi organizacijske kulture bomo izdelali v roku 30 dni. Po predhodno dogovorjenem terminu z naročnikom bomo rezultate iz poročila predstavili na sestanku.

Cena analize se opredeli pred izvedbo v odvisnosti od globine analize in velikosti podjetja.

Zaradi kakovosti analize in relevantnosti rezultatov se priporoča, da v analizi sodelujejo vsi zaposleni v podjetju.

ČE IMATE ŠE KAKŠNO VPRAŠANJE ALI BI SE RADI SREČALI/POGOVORILI?

Scroll to Top