Analiza vseh segmentov organizacijske klime

Odkrijte, kaj res čutijo in kako razmišljajo vaši zaposleni

Epidemija covida-19 je v zadnjem letu dni vplivala na vse sfere našega življenja, posledično in občutno tudi na poslovni svet. Vsa podjetja so zelo hitro morala organizirati delo od doma. Tako ste tudi vi, najverjetneje prvič, izkusili, da je dinamika takšnega dela dokaj drugačna od tistega, ki ga je vsak izmed nas poznal prej.

V takih okoliščinah je organizacijska klima postala najpomembnejši faktor poslovne učinkovitosti. Gre za sposobnost zaposlenih, da se v polni meri posvetijo svojemu delu, inovirajo in občutijo pripadnost podjetju. Vse skupaj se neposredno odraža v produktivnosti, kar vpliva na zadovoljstvo strank, obstoj in razvoj prodaje ter posledično dobiček podjetja.

V kolikšni meri boste pri tem uspešni, je odvisno od večjega števila faktorjev, ki vplivajo na delovni proces. To so:

 • delovna zavzetost,
 • podpora podjetja in zaposlenih,
 • motivacija in morala,
 • osebna iniciativa in inovativnost,
 • poslovna komunikacija,
 • upravljanje konfliktov,
 • jasnost vloge,
 • psihološka vitalnost,
 • sposobnost empatije.

Vsak element soodloča o tem, kako kakovostna je organizacijska klima in kakšni bodo rezultati dela. Zato je merjenje razpoloženja zaposlenih in zbiranje povratnih informacij pomembnejše kot kdajkoli prej.

Cilj analize je odkriti, kaj zares čutijo in kako razmišljajo vaši zaposleni, da boste lahko čim učinkoviteje načrtovali svoje prihodnje razvojne korake. Za vas bomo izdelali natančno in pregledno poročilo (do 20 strani), v katerem bomo obrazložili trenutno stanje vsakega faktorja, tako na ravni podjetja kot tudi na ravni posameznih služb. Hkrati bomo podali konkretne predloge, tam kjer obstajajo potenciali za nadaljnji razvoj.

Ugotovljene rezultate in predloge vam bomo predstavili na skupnem sestanku.

PREDNOSTI ANALIZE

 • Izkušena ekipa strokovnjakov s konkretnim znanjem in izkušnjami
 • Edinstvena v Sloveniji
 • Pokriva vsa področja organizacijske klime
 • Omogoča pregled trenutnega stanja in načrtovanje izboljšav
 • Takojšnja dostopnost - vsa anketna vprašanja se rešijo online
 • Poročilo pripravimo v roku 5 dni
 • Ključne ugotovitve predstavimo na sestanku

KAJ BOSTE Z ANALIZO IZVEDELI

 • V kolikšni meri so uporabljene sposobnosti in izkušnje zaposlenih.
 • Ali vsi zaposleni v podjetju delajo dobro.
 • Kako dobro oddelki sodelujejo med seboj.
 • Kako dobro se zaposleni razumejo med seboj.
 • Kako so zaposleni zadovoljni s kariernim razvojem.
 • Kako dobro vodje sodelujejo z zaposlenimi.
 • V kolikšni meri zaposleni čutijo pripadnost podjetju.
 • Kakšna je delovna zavzetost zaposlenih.
 • Koliko so zaposleni psihološko vitalni.
 • Koliko so se zaposleni pripravljeni žrtvovati za podjetje.
 • Kakšne so možne rešitve za izboljšanje posameznega področja.
 • V kolikšni meri so uporabljene sposobnosti in izkušnje zaposlenih.
 • Ali vsi zaposleni v podjetju delajo dobro.
 • Kako dobro oddelki sodelujejo med seboj.
 • Kako dobro se zaposleni razumejo med seboj.
 • Kako so zaposleni zadovoljni s kariernim razvojem.
 • Kako dobro vodje sodelujejo z zaposlenimi.
 • V kolikšni meri zaposleni čutijo pripadnost podjetju.
 • Kakšna je delovna zavzetost zaposlenih.
 • Koliko so zaposleni psihološko vitalni.
 • Koliko so se zaposleni pripravljeni žrtvovati za podjetje.
 • Kakšne so možne rešitve za izboljšanje posameznega področja.

KOMU JE ANALIZA NAMENJENA

Analiza se priporoča tistim podjetjem, ki si želijo:

 • uskladiti vrednote zaposlenih z vrednotami podjetja,
 • večje produktivnosti,
 • motiviranih zaposlenih,
 • večjega zadovoljstva zaposlenih pri delu,
 • optimizirati komunikacijo,
 • izboljšati delovne pogoje,
 • razumeti odnose med zaposlenimi,
 • manj napak pri delu,
 • manj bolniških odsotnosti,
 • okrepiti delovno klimo v kolektivu.

ZAKAJ JE ORGANIZACIJSKA KLIMA TAKO POMEMBNA?

Organizacijska klima je ključni faktor, od katerega je odvisna kakovost delovanja podjetja v celotnem spektru. Organizacijska klima namreč vpliva na številna področja, ki posledično določajo parametre uspešnosti podjetja, izražene v:

 • produktivnosti zaposlenih in podjetja,
 • počutja zaposlenih in podjetja,
 • zadovoljstvu strank in zaposlenih,
 • dobičku podjetja.

ORGANIZACIJSKA KLIMA

Delovno okolje

Pozitivno delovno okolje je delovni prostor, v katerem se spodbuja varnost, profesionalni razvoj in doseganje ciljev zaposlenih.

Višje vodstvo

Najboljši voditelji spodbujajo zaposlene k preizkušanju novih idej brez strahu pred neuspehom ali njihovimi posledicami.

Uporaba in ravnanje s tehnologijo

Bolj ko je posameznik motiviran in vključen v delovno okolje, bolj obvladuje tehnologijo in koristi vse njene potenciale.

Delovni proces

Vzpostavljena organizacijska klima vpliva na pretočnost in učinkovitost delovnih procesov, kar se neposredno odraža na kakovosti izdelkov/storitev.

Cilji oddelkov

Pomembno je opredeliti spretnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog na delovnem mestu imeti jasno sliko o povezavah med posameznimi oddelki.

Podpora podjetja in nadrejenih

Zaradi težnje podjetja k izpolnjevanju socialno-čustvenih potreb zaposlenih, bodo zaposleni podpirali in spoštovali svoje podjetje.

Sistem poročanja

Kakovost medsebojnega sodelovanja zaposlenih in vzpostavljena organizacijska klima odločata o kakovosti informacij in znanja s katerim razpolaga podjetje.

VODJA PROJEKTA ANALIZE

Sem poslovni trener, specializiran za povečanje vključenosti in kreativnosti zaposlenih ter izboljšanje odnosov s strankami. Že 20 let preučujem delo številnih avtorjev sodobne filozofije, poti uspešnih podjetnikov in življenja posameznikov, ki veljajo za genialne.

Nenad Vladić

Sem poslovni trener, specializiran za povečanje vključenosti in kreativnosti zaposlenih ter izboljšanje odnosov s strankami. Že 20 let preučujem delo številnih avtorjev sodobne filozofije, poti uspešnih podjetnikov in življenja posameznikov, ki veljajo za genialne.

Nenad Vladić

Vsled intenzivnega in poglobljenega dela na področju človeških virov sem oblikoval hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika. Potrdil sem jih v sodelovanju z uspešnimi Slovenci, kot so ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol, izumitelj Peter Florjančič, maneken in ustanovitelj centra Vidim cilj Alen Kobilica, oblikovalec vozil uveljavljenih avtomobilskih znamk Robert Lešnik, manekenka in ustanoviteljica modne agencije Bernarda Marovt, svetovno uveljavljen glasbenik Uroš Perić, plesalka Katarina Venturini in svetovni prvak v boksu Dejan Zavec. Tako je nastal priročnik Od talenta do uspeha.

Sem doktorand Fakultete za organizacijske vede. Pri svojem delu uporabljam znanje iz moderne psihologije, kognitivne terapije in nevrolingvističnega programiranja. Del življenjskega obdobja sem preživel med menihi v srednjeveškem samostanu, kjer sem spoznal nova obzorja človekovega življenja. Moja razmišljanja redno objavljajo časnika Delo in Primorske novice, Revija HRM, Anima idr.

IZVEDBA IN PLAČILO

Pred izvedbo analize se z naročnikom dogovorimo o poteku dela in obsegu.

Vsi zaposleni prejmejo na svoj e-naslov povezavo, prek katere bodo lahko dostopali do anketnega vprašalnika.

Predvideni čas reševanja anketnega vprašalnika je 15 minut.

Celovito poročilo o vseh segmentih organizacijske klime bomo izdelali v roku 5 dni.

Po predhodno dogovorjenem terminu z naročnikom bomo rezultate iz poročila predstavili na katerikoli komunikacijski platformi, ki ustreza naročniku: MS Teams, Zoom ali Google Meet.

Cena analize organizacijske klime znaša 20 € na zaposlenega.

Zaradi kakovosti analize in relevantnosti rezultatov se priporoča, da v analizi sodelujejo vsi zaposleni v podjetju.

ČE IMATE ŠE KAKŠNO VPRAŠANJE ALI BI SE RADI SREČALI/POGOVORILI?