ANALIZA INOVACIJSKE SPOSOBNOSTI

Welcome to your ANALIZA INOVACIJSKE SPOSOBNOSTI

Vaš spol

Stopnja izobrazbe

Vodstvo spodbuja pobude zaposlenih za izboljšave.

Dobro vem, kaj nadrejeni in podjetje pričakujejo od mene.

Za večino zaposlenih v podjetju vem, kaj počnejo.

Sposobnosti in izkušnje zaposlenih so dobro uporabljene.

Vsi zaposleni v podjetju delajo dobro.

Prejmem vse informacije, ki jih potrebujem za svoje delo.

Informiran/-a sem o vseh zadevah, povezanih s poslovanjem podjetja.

Moj oddelek dobro sodeluje z drugimi oddelki.

V celotnem podjetju je komunikacija na dobri stopnji.

Na oddelku se dobro razumem s sodelavci.

V podjetju lahko karierno napredujem.

Pri sedanjem delu koristim vse svoje talente.

Moje delo je ustrezno ocenjeno in temu primerno tudi nagrajeno.

Zaposleni v tem podjetju napredujejo na pošten način.

Karierni razvoj v podjetju jemljejo resno.

Vsi spori v podjetju se rešujejo konstruktivno.

Podjetje nas spodbuja, da vse spore hitro rešimo.

Med oddelki je malo sporov.

Med zaposlenimi je malo sporov.

Na relaciji med vodstvom in zaposlenimi je malo sporov.

Zaposleni v podjetju so visoko motivirani.

Na mojem oddelku so visoko motivirani.

Osebno sem izredno motiviran.

Ponosen sem, ker se zaposlen v tem podjetju.

Čutim, da sem pomemben del podjetja.

Dovoljeno mi je, da sodelujem v odločitvah, ki zadevajo moje delo.

V podjetju je dobro poskrbljeno za izobraževanje in treninge.

Moj nadrejeni je usposobljen za delo, ki ga opravlja.

V podjetju si želim ostati do upokojitve.

Moj nadrejeni mi vedno nudi potrebno podporo.

Pri delu se počutim svežega/-o in dejavnega/-no.

Nad svojim delom sem navdušen/-a.

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela.

Ponosen/-na sem na delo, ki ga opravljam.

Moje delo me kar potegne vase.

Zelo učinkovito rešujem težave, ki jih imajo moje stranke.

Čutim, da skozi moje delo pozitivno vplivam na življenje ljudi.

Pri delu z mojimi strankami se počutim navdušeno.

Uresničil/-a sem marsikaj vrednega na tem delovnem mestu.

S čustvenimi težavami pri delu se soočam zelo mirno.

Ko se sodelavec ali stranka počuti navdušeno, sem navdušen/-a tudi jaz.

Uživam v tem, da pomagam sodelavcem ali strankam.

Razburim se, ko vidim, da se sodelavcem ali stranko ravna nespoštljivo.

Vem, kdaj so drugi žalostni, tudi če nič ne rečejo.

Če vidim, da je sodelavec ali stranka vznemirjena, jim želim pomagati.

Nadrejeni pokažejo iskreno zanimanje kadarkoli se mi porodi kakšna ideja.

Nadrejeni me vprašajo za mnenje.

Nadrejeni me podpirajo, ko želim kaj izboljšati.

Nadrejeni se posvetuje z menoj o pomembnih spremembah.

Nadrejeni mi dovoli, da si sam/-a organiziram svoj delovni čas.

Vodje dajejo pozitivne povratne informacije.

Vodje posredujejo zamisli zaposlenih na višje ravni organizacije.

Vodje sodelujejo pri snovanju in razvoju.

Obstajajo prakse za prenos znanja.

Imamo jasen način obdelave in razvoja idej.

Zaposleni dobijo povratne informacije za svoje ideje.

Naš sistem nagrajevanja spodbuja pri zaposlenih razmišljanje in dajanje novih idej.

Imamo navodila in odgovorne osebe, ki nas usmerjajo pri delu.

Število delovnih nalog je primerno.

Kakovost, zahtevnost in odgovornost nalog so primerne.

Medsebojno sodelovanje v naši organizaciji je na izjemnem nivoju.

Zaposleni imajo pogum, da se ne strinjajo.

Zaposlene spodbujamo, da razvijajo različne veščine.

Zaposleni v naši organizaciji imajo perspektivo.

Zaposleni so obravnavani enakopravno.

Vsi zaposleni imajo možnost za izobraževanje in usposabljanje.

V naši organizaciji podpiramo prostovoljno učenje in razvoj strokovnega znanja.

V naši organizaciji je učenje naložba, ne strošek.

Naša organizacija aktivno išče nove načine delovanja.

Naša organizacija ima pogum, da preizkusi nove načine delovanja.

Pri eksperimentiranju z novimi načini delovanja so napake dovoljene.

Zaposleni so pripravljeni sodelovati pri razvoju.

Zaposleni zlahka sprejmejo nove načine delovanja.

Zaposleni znajo biti kritični do trenutnih načinov delovanja, ko je to potrebno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top