ANALIZA VSEH SEGMENTOV ORGANIZACIJSKE KLIME

Welcome to your ANALIZA VSEH SEGMENTOV ORGANIZACIJSKE KLIME

Vaš spol

Stopnja izobrazbe

Dobro vem, kaj so moje zadolžitve.

Dobro vem, kaj nadrejeni in podjetje pričakujejo od mene.

Za večino zaposlenih v podjetju vem, kaj počnejo.

Sposobnosti in izkušnje zaposlenih so dobro uporabljene.

Vsi zaposleni v podjetju delajo dobro.

Prejmem vse informacije, ki jih potrebujem za svoje delo.

Informiran/-a sem o vseh zadevah, povezanih s poslovanjem podjetja.

Moj oddelek dobro sodeluje z drugimi oddelki.

V celotnem podjetju je komunikacija na dobri stopnji.

Na oddelku se dobro razumem s sodelavci.

V podjetju lahko karierno napredujem.

Pri sedanjem delu koristim vse svoje talente.

Moje delo je ustrezno ocenjeno in temu primerno tudi nagrajeno.

Zaposleni v tem podjetju napredujejo na pošten način.

Karierni razvoj v podjetju jemljejo resno.

Vsi spori v podjetju se rešujejo konstruktivno.

Podjetje nas spodbuja, da vse spore hitro rešimo.

Med oddelki je malo sporov.

Med zaposlenimi je malo sporov.

Na relaciji med vodstvom in zaposlenimi je malo sporov.

Zaposleni v podjetju so visoko motivirani.

Na mojem oddelku so visoko motivirani.

Osebno sem izredno motiviran.

Ponosen sem, ker se zaposlen v tem podjetju.

Čutim, da sem pomemben del podjetja.

Dovoljeno mi je, da sodelujem v odločitvah, ki zadevajo moje delo.

V podjetju je dobro poskrbljeno za izobraževanje in treninge.

Moj nadrejeni je usposobljen za delo, ki ga opravlja.

V podjetju si želim ostati do upokojitve.

Moj nadrejeni mi vedno nudi potrebno podporo.

Pri delu se počutim svežega/-o in dejavnega/-no.

Nad svojim delom sem navdušen/-a.

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela.

Ponosen/-na sem na delo, ki ga opravljam.

Moje delo me kar potegne vase.

Zelo učinkovito rešujem težave, ki jih imajo moje stranke.

Čutim, da skozi moje delo pozitivno vplivam na življenje ljudi.

Pri delu z mojimi strankami se počutim navdušeno.

Uresničil/-a sem marsikaj vrednega na tem delovnem mestu.

S čustvenimi težavami pri delu se soočam zelo mirno.

Ko se sodelavec ali stranka počuti navdušeno, sem navdušen/-a tudi jaz.

Uživam v tem, da pomagam sodelavcem ali strankam.

Razburim se, ko vidim, da se sodelavcem ali stranko ravna nespoštljivo.

Vem, kdaj so drugi žalostni, tudi če nič ne rečejo.

Če vidim, da je sodelavec ali stranka vznemirjena, jim želim pomagati.

Nadrejeni pokažejo iskreno zanimanje kadarkoli se mi porodi kakšna ideja.

Nadrejeni me vprašajo za mnenje.

Nadrejeni me podpirajo, ko želim kaj izboljšati.

Nadrejeni se posvetuje z menoj o pomembnih spremembah.

Nadrejeni mi dovoli, da si sam/-a organiziram svoj delovni čas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top