Analiza inovacijske sposobnosti Rimac

Welcome to your ANALIZA INOVACIJSKE SPOSOBNOSTI RIMAC

Vaš spol

Stopnja izobrazbe

Vodstvo spodbuja pobude zaposlenih za izboljšave.

Vodje dajejo pozitivne povratne informacije.

Vodje posredujejo zamisli zaposlenih na višje ravni organizacije.

Vodje sodelujejo pri snovanju in razvoju.

Obstajajo prakse za prenos znanja.

Imamo jasen način obdelave in razvoja idej.

Zaposleni dobijo povratne informacije za svoje ideje.

Naš sistem nagrajevanja spodbuja pri zaposlenih razmišljanje in dajanje novih idej.

Imamo navodila in odgovorne osebe, ki nas usmerjajo pri delu.

Število delovnih nalog je primerno.

Kakovost, zahtevnost in odgovornost nalog so primerne.

Medsebojno sodelovanje v naši organizaciji je na izjemnem nivoju.

Zaposleni imajo pogum, da se ne strinjajo.

Zaposlene spodbujamo, da razvijajo različne veščine.

Zaposleni v naši organizaciji imajo perspektivo.

Zaposleni so obravnavani enakopravno.

Vsi zaposleni imajo možnost za izobraževanje in usposabljanje.

V naši organizaciji podpiramo prostovoljno učenje in razvoj strokovnega znanja.

V naši organizaciji je učenje naložba, ne strošek.

Naša organizacija aktivno išče nove načine delovanja.

Naša organizacija ima pogum, da preizkusi nove načine delovanja.

Pri eksperimentiranju z novimi načini delovanja so napake dovoljene.

Zaposleni so pripravljeni sodelovati pri razvoju.

Zaposleni zlahka sprejmejo nove načine delovanja.

Zaposleni znajo biti kritični do trenutnih načinov delovanja, ko je to potrebno.

Scroll to Top