Analiza organizacijske kulture

Welcome to your ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE

Nove ali druge pomembne informacije pridejo do zaposlenih pravočasno.

Zaposlenemu pogosto primanjkuje informacij, ki so potrebne za odločitev ali delo.

Zaposleni (tudi vodje) se pogosto narobe razumejo (nepravilno posredovanje informacij).

Zaposleni v naši organizaciji imajo perspektivo.

Zaposleni so obravnavani enakopravno.

Trajno se vlaga v znanje in veščine zaposlenih (ponujeni so različni tečaji ipd.)

Vodje se nenehno izpopolnjujejo.

Zaposleni se učijo drug od drugega, delijo veščine in znanja.

Dovolj se vlaga v izboljšanje kakovosti izdelka/storitve.

Zaposleni trajno skrbimo za stranke in zadovoljevanje njihovih potreb.

Nezadovoljstvo strank je vedno odstranjeno.

Podjetje se vedno odziva na spremembe v zunanjem okolju.

Delo se izvaja slabo, če podjetje naleti na resne težave.

Številni problemi so prezrti (zaposleni/vodje se nanje ne odzivajo/jih ne rešujejo).

Vodje zaposlenim ne dajejo povratnih informacij.

Različne preiskave/analize (npr. značilnosti izdelka, potrebe potrošnikov in osebja) se izvajajo stalno.

Stranki se ponudi tisto, kar podjetje meni, da je boljše, ne pa tisto, kar stranka želi.

Podjetje poizveduje o mnenju strank o izdelkih/storitvah in njihovem izboljšanju ter to upošteva.

Zaposleni spremljajo dogajanja in novice na domačem trgu, v tujini in si prizadevajo izboljšati delo.

Zaposleni se težko prilagajajo novostim in spremembam v podjetju.

Podjetje ima dolgoročno strategijo, načrte in cilje.

Cilji in načrti se dosegajo namenoma.

Vaše podjetje je kot vodja, ki kaže smer, druga podjetja mu »sledijo«.

Delo je načrtovano tako, da vsak ve, kaj in kako mora opravljati svoje delo.

Vizija podjetja postopoma postane resničnost.

Sistem nagrajevanja je pravilen (zaposleni prejema plačo glede na rezultate in trud).

Vedno je nagrajen (v denarni ali drugi obliki) za dobra dela, ideje, inovacije ipd.

Obstoječi sistem kaznovanja je pravilen.

Zaposleni so pogosteje nagrajeni kot kaznovani.

Vodje skrbijo za blaginjo zaposlenih (npr. zagotovljene so jim brezplačne storitve, stvari ipd.).

Obstoječa pravila in norme so bolj usmerjevalne (tj. kažejo smer) kot omejevalne.

Zaposleni imajo preveč svobode, menijo, da mora vodja pokazati smer.

Vodje preveč nadzorujejo podrejene.

Vodje pogosteje sprašujejo kot ukazujejo.

Učenje in dejanja vodij so vedno v nasprotju.

Vodja si vedno prizadeva pomagati in svetovati zaposlenemu.

Komunikacija med zaposlenimi je prijazna (bolj neformalna kot formalna).

Zaposleni so enotni kot družina.

Zaposleni se vedno strinjajo o večini pomembnih stvari, ko rešujejo vprašanja, težave ali konflikte.

Zaposleni pogosto ne odobravajo sprememb in se upirajo ali se vedejo brezbrižno.

Zaposleni se strinjajo o večini pravil, norm, vrednot (mislijo, da so te stvari pravilne).

Zelo težko je delati z osebo iz drugega oddelka/skupine.

Oddelki (skupine) imajo težave pri izvajanju skupne dejavnosti, izmenjavi informacij ipd.

Različni oddelki (skupine) imajo veliko skupnega (cilji, naloge, praznovanja itd.).

Pričakujem, da bom tu ostal delati vsaj naslednji dve leti, ob predpostavki, da bom še naprej izpolnjeval pričakovanja glede uspešnosti.

Našo organizacijo bi priporočil prijateljem kot dobro mesto za delo.

Vrednote našega podjetja so skladne z mojimi osebnimi vrednotami.

Nobenih procesov ali organizacijskih ovir ni, da bi opravljal dobro delo.

Delo, ki ga opravljam je za to organizacijo izjemno pomembno.

Naša vodstvena ekipa ima zmožnosti in zavezanost za reševanje izzivov, s katerimi se sooča naša organizacija.

Zaupajo mi, da bom pri vsakodnevnih dejavnostih sprejemal pomembne odločitve.

Glede na svoje odgovornosti in uspešnost sem pošteno plačan.

Pripravljen bi bil zamenjati podjetje, če bi nova služba ponujala 25-odstotno povišanje plače.

Pripravljen bi bil zamenjati podjetje, če bi nova služba ponujala več ustvarjalne svobode.

Pripravljen bi bil zamenjati podjetje, če bi nova služba ponujala več statusa.

Pripravljen bi bil zamenjati podjetje, če bi v novi službi delal z ljudmi, ki bi bili bolj prijazni.

Imamo rutinske ali redne ukrepe za pomoč strankam.

Naš razvoj izdelkov in storitev temelji na dobrih informacijah o trgu in strankah.

Svoje tekmece dobro poznamo.

Imamo dober občutek, kako naše stranke cenijo naše izdelke in storitve.

Bolj smo osredotočeni na stranke kot naši konkurenti.

Zaključujemo (posle) predvsem na podlagi diferenciacije izdelkov ali storitev.

Interes stranke naj bo vedno na prvem mestu, pred lastniki.

Naši izdelki/storitve so najboljši v poslu.

Menim, da to podjetje obstaja predvsem zato, da služi strankam.

Vaš spol

Stopnja izobrazbe

Vsi zaposleni imajo ugodne pogoje za odločanje in dajanje različnih idej, predlogov, opomb ipd.

Ustvarjeni so dobri pogoji za zanimivo delo, zato se zaposleni rade volje navadijo na svoje delo.

Rituali in tradicije podjetja združujejo zaposlene za nadaljnje učinkovito delo.

Obstajajo prakse za prenos znanja.

Vodje se posvetujejo (sodelujejo) s podrejenimi.

Timsko delo se uporablja pogosteje kot individualno delo, zlasti pri reševanju pomembnih vprašanj ali projektov.

Ko se pojavijo problemi, težave ali vprašanja, jih zaposleni rešujejo bolj individualno kot s posvetovanjem z drugimi.

Imamo navodila in odgovorne osebe, ki nas usmerjajo pri delu.

Število delovnih nalog je primerno.

Kakovost, zahtevnost in odgovornost nalog so primerne.

Scroll to Top