Analiza učinkovitosti timov

Welcome to your ANALIZA UČINKOVITOSTI TIMOV

Vaš spol

Stopnja izobrazbe

Naš tim ima smiseln, skupen namen.

Za večino zaposlenih v podjetju vem, kaj počnejo.

Sposobnosti in izkušnje zaposlenih so dobro uporabljene.

Vsi zaposleni v podjetju delajo dobro.

Prejmem vse informacije, ki jih potrebujem za svoje delo.

Informiran/-a sem o vseh zadevah, povezanih s poslovanjem podjetja.

Moj oddelek dobro sodeluje z drugimi oddelki.

V celotnem podjetju je komunikacija na dobri stopnji.

Na oddelku se dobro razumem s sodelavci.

V podjetju lahko karierno napredujem.

Pri sedanjem delu koristim vse svoje talente.

Moje delo je ustrezno ocenjeno in temu primerno tudi nagrajeno.

Zaposleni v tem podjetju napredujejo na pošten način.

Karierni razvoj v podjetju jemljejo resno.

Vsi spori v podjetju se rešujejo konstruktivno.

Podjetje nas spodbuja, da vse spore hitro rešimo.

Med oddelki je malo sporov.

Med zaposlenimi je malo sporov.

Na relaciji med vodstvom in zaposlenimi je malo sporov.

Zaposleni v podjetju so visoko motivirani.

Na mojem oddelku so visoko motivirani.

Osebno sem izredno motiviran.

Ponosen sem, ker se zaposlen v tem podjetju.

Čutim, da sem pomemben del podjetja.

Dovoljeno mi je, da sodelujem v odločitvah, ki zadevajo moje delo.

V podjetju je dobro poskrbljeno za izobraževanje in treninge.

Moj nadrejeni je usposobljen za delo, ki ga opravlja.

V podjetju si želim ostati do upokojitve.

Moj nadrejeni mi vedno nudi potrebno podporo.

Pri delu se počutim svežega/-o in dejavnega/-no.

Nad svojim delom sem navdušen/-a.

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela.

Ponosen/-na sem na delo, ki ga opravljam.

Moje delo me kar potegne vase.

Zelo učinkovito rešujem težave, ki jih imajo moje stranke.

Čutim, da skozi moje delo pozitivno vplivam na življenje ljudi.

Pri delu z mojimi strankami se počutim navdušeno.

Uresničil/-a sem marsikaj vrednega na tem delovnem mestu.

S čustvenimi težavami pri delu se soočam zelo mirno.

Ko se sodelavec ali stranka počuti navdušeno, sem navdušen/-a tudi jaz.

Uživam v tem, da pomagam sodelavcem ali strankam.

Razburim se, ko vidim, da se sodelavcem ali stranko ravna nespoštljivo.

Vem, kdaj so drugi žalostni, tudi če nič ne rečejo.

Če vidim, da je sodelavec ali stranka vznemirjena, jim želim pomagati.

Nadrejeni pokažejo iskreno zanimanje kadarkoli se mi porodi kakšna ideja.

Nadrejeni me vprašajo za mnenje.

Nadrejeni me podpirajo, ko želim kaj izboljšati.

Nadrejeni se posvetuje z menoj o pomembnih spremembah.

Nadrejeni mi dovoli, da si sam/-a organiziram svoj delovni čas.

Člani tima jasno razumejo svoje vloge.

Timsko reševanje problemov vodi v učinkovite rešitve.

Člani tima cenijo edinstvene sposobnosti drug drugega.

Člani tima prevzamejo osebno odgovornost za učinkovitost našega tima.

Delo v našem timu navdihuje ljudi, da dajo vse od sebe.

Imamo veščine, ki jih potrebujemo za učinkovito opravljanje svojega dela.

Močno smo zavezani skupnemu poslanstvu.

Ko se posameznikova vloga spremeni, se namenoma poskuša to razjasniti vsem v timu.

Težave obravnavamo in rešujemo hitro.

Člani tima so učinkoviti poslušalci.

Svoje prednostne naloge si prizadevamo urediti tako, da ustrezajo potrebam drugih delovnih skupin.

Člani tima ohranjajo pristop "zmorem", ko naletijo na frustrirajoče situacije.

Moj tim ima močan občutek dosežka glede na naše delo.

Vedno se sprašujemo: "Kako lahko jutri naredimo bolje, kar smo naredili danes?"

Osredotočamo se tako na strateška vprašanja velike slike kot na vsakodnevne dejavnosti.

Člani tima razumejo vloge drug drugega.

Ljudje v mojem timu so nagrajeni, ker so timski igralci.

Komunikacija v naši skupini je odprta in poštena.

Učinkovito komuniciramo z drugimi timi.

Člani tima prevzamejo pobudo za reševanje težav med seboj brez vključevanja vodje ekipe.

Ljudje so ponosni, da so del našega tima.

Kot tim si nenehno prizadevamo izboljšati čas cikla, hitrost do trga, odzivnost strank ali druge ključne kazalnike uspešnosti.

Postavljamo in dosegamo zahtevne cilje.

Vsi cenijo, kaj vsak član prispeva k svojemu timu.

Skupinska srečanja so zelo produktivna.

Člani našega tima si zaupamo.

Naš tim je vzpostavil odnose zaupanja in podpore z drugimi timi.

Zelo malo časa porabimo za pritoževanje nad stvarmi, na katere ne moremo vplivati.

Člani tima pogosto presežejo zahtevano in brez oklevanja prevzamejo pobudo.

Na vse, tudi na napake, gledamo kot na priložnost za učenje in rast.

Dosledno ustvarjamo močne, merljive rezultate.

Člani tima se izogibajo podvajanju truda in poskrbijo, da jim je jasno, kdo kaj dela.

Naš tim ima vzpostavljene mehanizme za spremljanje rezultatov.

Člani tima si pomagajo pri reševanju težav.

Delamo v smeri integracije naših načrtov z načrti drugih delovnih skupin.

Člani tima iščejo in dajejo drug drugemu konstruktivne povratne informacije.

Kot tim si prizadevamo pritegniti in obdržati vrunske izvajalce.

Za posodabljanje znanja uporabljamo različne oblike usposabljanja.

Skrbimo, da naše delo pomaga organizaciji pri doseganju njenih ciljev.

Ko se vloge članov tima spremenijo, se izvedejo posebni načrti, ki jim pomagajo prevzeti nove odgovornosti.

Naš tim dela z veliko mero prilagodljivosti, da se lahko prilagajamo spreminjajočim se potrebam.

Sposobni smo delati skozi razlike v mnenjih, ne da bi poškodovali odnose.

Naša sodelovanja z drugimi timi so produktivna, vredna truda in dajejo dobre rezultate.

Člani tima so prepričani, kaj se od njih pričakuje, in so ponosni na dobro opravljeno delo.

Naš tim je navdušen nad prispevkom, ki ga daje h konkurenčni sposobnosti preživetja organizacije.

Člani tima sprejemajo nenehne izboljševanje kot način življenja.

Poslanstvo in cilji mojega tima so dobro usklajeni s poslanstvom in cilji organizacije.

Prekrivajoče se ali deljene naloge in odgovornosti članom ekipe ne povzročajo težav.

Ko se odločimo za soglasno odločanje, to počnemo učinkovito.

Člani tima izkazujejo visoko stopnjo sodelovanja in medsebojne podpore.

Cilji našega tima podpirajo cilje drugih timov.

Člani tima razmišljajo o tem, kako bodo njihova dejanja vplivala na druge, ko se odločajo, kaj storiti.

Moj tim je ponosen na svoje dosežke in optimistično zre v prihodnost.

Člani tima si prizadevajo zagotoviti, da uporabljamo metode najboljše prakse.

Scroll to Top