Analiza inovacijske sposobnosti

Odkrijte svoj potencial za inoviranje in učinkovito kreirajte svojo prihodnost

Številna podjetja poskušajo najti ustrezne in učinkovite poti za uspešno inoviranje, vendar so še vedno posnemovalci in se trudijo postati inovatorji. Namreč dobra polovica voditeljev meni, da njihova podjetja niso sposobna učinkovito inovirati, kar je posledično postavilo navedeno spretnostno vrzel na prvo mesto (PwC, 2021). Če k temu pridodamo še implikacije povezane z družbenimi trendi, novimi digitalnimi tehnologijami in geopolitično situacijo je jasno, da inovativna sposobnost je in tudi bo še dolgo najbolj pomembna tema tako v podjetniškem svetu kot tudi v tistem delu znanstvenega sveta, ki proučuje organizacije.
Inovacijska sposobnost dejansko velja za enega najbolj dragocenih in neizogibnih premoženj podjetja, ki vodi v dolgoročno uspešnost le-tega. Pri tem je v ospredju sposobnost nenehnega pretvarjanja informacij in idej v nove izdelke/storitve, procese in sisteme v korist podjetja in njegovih deležnikov.

 

Kajti ustrezno organizirani sistemi za upravljanje inovacij, so izjemen generator trajnostne rasti, gospodarske uspešnosti, izboljšanja morale zaposlenih, izboljšanja donosnosti naložb, zmanjšanja stopnje fluktuacije in povečanja tržnega deleža. Inovativne organizacije imajo sposobnost boljšega razumevanja trga, zaradi česar lahko natančneje predvidijo prihodnje trende. Nadalje, inovativne organizacije, ki se osredotočajo na kakovost, zmanjšujejo delež problemov, napak, kar omogoča, da se organizacija manj osredotoča na težave in več na izboljšave.

 

antonio-janeski-CHVTt0aGbx0-unsplash

V tem kontekstu so strokovnjaki inovacijsko sposobnost opredelili kot skupek različnih determinant, ki vplivajo na sposobnost organizacije za upravljanje inovacij. Gre za pomembno menedžersko orodje, saj opredeljuje sredstva, s katerimi lahko podjetja in organizacije merijo svojo inovativnost. Pri tem vsaka determinanta soodloča o tem na kakšni stopnji je inovacijska sposobnost v podjetju in posledično a) kolikšna je trenutna inovativnost in b) kolikšen je inovacijski potencial.

Cilj analize je pomagati podjetju pri razumevanju trenutnega stanja njegovih inovacijskih zmogljivosti in praks. Namreč skozi to kontrolo so identificirana področja moči in slabosti, s čimer podjetje dobi jasne in nedvomne informacije, na kaj se morajo osredotočiti, da bi povečali prihodnji uspeh svojih inovacijskih postopkov. S tem namenom izpeljemo kvantitativno in kvalitativno analizo študije primera. Za vas izdelamo natančno in pregledno poročilo, v katerem obrazložimo trenutno stanje tako na ravni podjetja kot tudi na ravni posameznih timov.

Ugotovljene rezultate in predloge vam predstavimo na skupnem sestanku.

Prednosti analize

 • Izkušena ekipa strokovnjakov s konkretnim znanjem in izkušnjami
 • Analitično orodje, ki je znanstveno verificirano in ga uporabljajo najboljša podjetja na svetu
 • Pokriva vse dimenzije inovacijske sposobnosti
 • Omogoča pregled trenutnega stanja in načrtovanje izboljšav
 • Takojšnja dostopnost - vsa anketna vprašanja se rešijo on-line
 • Transkripcija intervjujev z zaposlenimi
 • Pisno poročilo pripravimo v roku 30 dni
 • Vse ugotovitve predstavimo na skupnem sestanku

Kaj boste z analizo izvedeli?

 • V kolikšni meri in kako vodje spodbujajo pobude zaposlenih za izboljšave.
 • Na kaj so vodje pozorni in čemu dajejo prednost.
 • Kakšne so in kako kakovostne so prakse za prenos znanja.
 • V kolikšni meri so zaposleni obremenjeni.
 • V kolikšni meri je sistem nagrajevanja usmerjen k spodbujanju razmišljanja in dajanje novih idej.
 • Kakšna je delovna klima in počutje zaposlenih.
 • V kolikšni meri so zaposleni iniciativni.
 • Kako zadovoljni so zaposleni z možnostjo napredovanja in izobraževanja.
 • V kolikšni meri zaposleni sodelujejo pri razvoju.
 • V kolikšni meri so zaposleni pripravljeni sprejeti nove načine delovanja.
 • Kako strateško pristopiti k upravljanju inovacijske sposobnosti.
Komu je analiza namenjena

Komu je analiza namenjena?

Analiza se priporoča tistim podjetjem, ki si želijo:

 • zagotoviti strateško usmeritev s signaliziranjem prednostnih nalog,
 • prepoznati in prerazporediti svoje ključne vire,
 • bolj aktivno vključiti zaposlene v razvoj,
 • oceniti učinkovitost porabe za inovacije,
 • večje odgovornosti vodij za doseganje ciljev,
 • diagnosticiranja in izboljšanja uspešnosti razvoja,
 • večjo pripadnost in manj fluktuacije,
 • okrepiti delovno klimo v kolektivu.
Slika1

Vodja projekta analize

Sem strokovnjak za razvoj človeških potencialov, trajnostno vodenje in inovacijsko sposobnost; trener, coach in predavatelj. Že 20 let preučujem delo številnih avtorjev sodobne filozofije, poti uspešnih podjetnikov in življenja posameznikov, ki veljajo za genialne.

Nenad Vladić

Vsled intenzivnega in poglobljenega dela na področju človeških virov sem oblikoval hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika. Le te sem potrdil v sodelovanju z uspešnimi Slovenci, kot so ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol, izumitelj Peter Florjančič, maneken in ustanovitelj centra Vidim cilj Alen Kobilica, oblikovalec vozil uveljavljenih avtomobilskih znamk Robert Lešnik, manekenka in ustanoviteljica modne agencije Bernarda Marovt, svetovno uveljavljen glasbenik Uroš Perić, plesalka Katarina Venturini in svetovni prvak v boksu Dejan Zavec. Tako je nastal priročnik Od talenta do uspeha.

Sem doktorand Fakultete za organizacijske vede. Pri svojem delu uporabljam znanje iz moderne psihologije, kognitivne terapije in nevrolingvističnega programiranja. Del življenjskega obdobja sem preživel med menihi v srednjeveškem samostanu, kjer sem spoznal nova obzorja človekovega življenja. Moja razmišljanja redno objavljajo časnika Delo in Primorske novice, Revija HRM, Anima idr.

Izvedba in plačilo

Pred izvedbo analize se z naročnikom dogovorimo o poteku in obsegu načrtovanih aktivnosti.

Kvantitativni del analize bo izpeljan na podlagi anketnega vprašalnika, ki bo poslan zaposlenim. Ob zagonu ankete bo vsak zaposleni prejel na svoj e-naslov povezavo, ki ga bo prosila za povratne informacije. Predvideni čas reševanja anketnega vprašalnika je 15 minut.

Kvalitativni del analize bo opravljen na podlagi intervjujev po predhodnem dogovoru z izbranimi zaposlenimi. Čas trajanja posameznega intervjuja je opredeljen na cca 30 minut.

Celovito poročilo o analizi organizacijske kulture bomo izdelali v roku 30 dni. Po predhodno dogovorjenem terminu z naročnikom bomo rezultate iz poročila predstavili na sestanku.

Cena analize se opredeli pred izvedbo v odvisnosti od globine analize in velikosti podjetja.

Zaradi kakovosti analize in relevantnosti rezultatov se priporoča, da v analizi sodelujejo vsi zaposleni v podjetju.

ČE IMATE ŠE KAKŠNO VPRAŠANJE ALI BI SE RADI SREČALI/POGOVORILI?

Scroll to Top